Articles | Volume 9, issue 10
Atmos. Meas. Tech., 9, 5183–5192, 2016
https://doi.org/10.5194/amt-9-5183-2016

Special issue: BACCHUS – Impact of Biogenic versus Anthropogenic emissions...

Atmos. Meas. Tech., 9, 5183–5192, 2016
https://doi.org/10.5194/amt-9-5183-2016

Research article 24 Oct 2016

Research article | 24 Oct 2016

A broad supersaturation scanning (BS2) approach for rapid measurement of aerosol particle hygroscopicity and cloud condensation nuclei activity

Hang Su et al.

Related authors

Increase of nitrooxy organosulfates in firework-related urban aerosols during Chinese New Year's Eve
Qiaorong Xie, Sihui Su, Jing Chen, Yuqing Dai, Siyao Yue, Hang Su, Haijie Tong, Wanyu Zhao, Lujie Ren, Yisheng Xu, Dong Cao, Ying Li, Yele Sun, Zifa Wang, Cong-Qiang Liu, Kimitaka Kawamura, Guibin Jiang, Yafang Cheng, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys., 21, 11453–11465, https://doi.org/10.5194/acp-21-11453-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-11453-2021, 2021
Short summary
Long-term trends and drivers of aerosol pH in eastern China
Min Zhou, Guangjie Zheng, Hongli Wang, Liping Qiao, Shuhui Zhu, Dandan Huang, Jingyu An, Shengrong Lou, Shikang Tao, Qian Wang, Rusha Yan, Yingge Ma, Changhong Chen, Yafang Cheng, Hang Su, and Cheng Huang
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2021-455,https://doi.org/10.5194/acp-2021-455, 2021
Preprint under review for ACP
Short summary
Calibration and evaluation of broad supersaturation scanning (BS2) cloud condensation nuclei counter for rapid measurement of particle hygroscopicity and CCN activity
Najin Kim, Yafang Cheng, Nan Ma, Mira L. Pöhlker, Thomas Klimach, Thomas F. Mentel, Ovid O. Krüger, Ulrich Pöschl, and Hang Su
Atmos. Meas. Tech. Discuss., https://doi.org/10.5194/amt-2021-189,https://doi.org/10.5194/amt-2021-189, 2021
Preprint under review for AMT
Short summary
Hygroscopicity of organic compounds as a function of organic functionality, water solubility, molecular weight and oxidation level
Shuang Han, Juan Hong, Qingwei Luo, Hanbing Xu, Haobo Tan, Qiaoqiao Wang, Jiangchuan Tao, Yaqing Zhou, Long Peng, Yao He, Jingnan Shi, Nan Ma, Yafang Cheng, and Hang Su
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2021-486,https://doi.org/10.5194/acp-2021-486, 2021
Preprint under review for ACP
Short summary
Bimodal distribution of size-resolved particle effective density in a rural environment in the North China Plain
Yaqing Zhou, Nan Ma, Qiaoqiao Wang, Zhibin Wang, Chunrong Chen, Jiangchuan Tao, Juan Hong, Long Peng, Yao He, Linhong Xie, Shaowen Zhu, Yuxuan Zhang, Guo Li, Wanyun Xu, Peng Cheng, Uwe Kuhn, Guangsheng Zhou, Pingqing Fu, Qiang Zhang, Hang Su, and Yafang Cheng
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2021-463,https://doi.org/10.5194/acp-2021-463, 2021
Preprint under review for ACP
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Technique: In Situ Measurement | Topic: Instruments and Platforms
Rapid measurement of RH-dependent aerosol hygroscopic growth using a humidity-controlled fast integrated mobility spectrometer (HFIMS)
Jiaoshi Zhang, Steven Spielman, Yang Wang, Guangjie Zheng, Xianda Gong, Susanne Hering, and Jian Wang
Atmos. Meas. Tech., 14, 5625–5635, https://doi.org/10.5194/amt-14-5625-2021,https://doi.org/10.5194/amt-14-5625-2021, 2021
Short summary