Articles | Volume 14, issue 5
Atmos. Meas. Tech., 14, 3693–3705, 2021
https://doi.org/10.5194/amt-14-3693-2021
Atmos. Meas. Tech., 14, 3693–3705, 2021
https://doi.org/10.5194/amt-14-3693-2021
Research article
21 May 2021
Research article | 21 May 2021

Estimation of particulate organic nitrates from thermodenuder–aerosol mass spectrometer measurements in the North China Plain

Weiqi Xu et al.

Related authors

The chemical composition and mixing state of BC-containing particles and the implications on light absorption enhancement
Jiaxing Sun, Yele Sun, Conghui Xie, Weiqi Xu, Chun Chen, Zhe Wang, Lei Li, Xubing Du, Fugui Huang, Yan Li, Zhijie Li, Xiaole Pan, Nan Ma, Wanyun Xu, Pingqing Fu, and Zifa Wang
Atmos. Chem. Phys., 22, 7619–7630, https://doi.org/10.5194/acp-22-7619-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-7619-2022, 2022
Short summary
Sources and processes of water-soluble and water-insoluble organic aerosol in cold season in Beijing, China
Zhiqiang Zhang, Yele Sun, Chun Chen, Bo You, Aodong Du, Weiqi Xu, Yan Li, Zhijie Li, Lu Lei, Wei Zhou, Jiaxing Sun, Yanmei Qiu, Lianfang Wei, Pingqing Fu, and Zifa Wang
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2022-247,https://doi.org/10.5194/egusphere-2022-247, 2022
Short summary
Source apportionment of fine organic carbon at an urban site of Beijing using a chemical mass balance model
Jingsha Xu, Di Liu, Xuefang Wu, Tuan V. Vu, Yanli Zhang, Pingqing Fu, Yele Sun, Weiqi Xu, Bo Zheng, Roy M. Harrison, and Zongbo Shi
Atmos. Chem. Phys., 21, 7321–7341, https://doi.org/10.5194/acp-21-7321-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-7321-2021, 2021
Short summary
Organic aerosol volatility and viscosity in the North China Plain: contrast between summer and winter
Weiqi Xu, Chun Chen, Yanmei Qiu, Ying Li, Zhiqiang Zhang, Eleni Karnezi, Spyros N. Pandis, Conghui Xie, Zhijie Li, Jiaxing Sun, Nan Ma, Wanyun Xu, Pingqing Fu, Zifa Wang, Jiang Zhu, Douglas R. Worsnop, Nga Lee Ng, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 21, 5463–5476, https://doi.org/10.5194/acp-21-5463-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-5463-2021, 2021
Short summary
Evaluating the sensitivity of radical chemistry and ozone formation to ambient VOCs and NOx in Beijing
Lisa K. Whalley, Eloise J. Slater, Robert Woodward-Massey, Chunxiang Ye, James D. Lee, Freya Squires, James R. Hopkins, Rachel E. Dunmore, Marvin Shaw, Jacqueline F. Hamilton, Alastair C. Lewis, Archit Mehra, Stephen D. Worrall, Asan Bacak, Thomas J. Bannan, Hugh Coe, Carl J. Percival, Bin Ouyang, Roderic L. Jones, Leigh R. Crilley, Louisa J. Kramer, William J. Bloss, Tuan Vu, Simone Kotthaus, Sue Grimmond, Yele Sun, Weiqi Xu, Siyao Yue, Lujie Ren, W. Joe F. Acton, C. Nicholas Hewitt, Xinming Wang, Pingqing Fu, and Dwayne E. Heard
Atmos. Chem. Phys., 21, 2125–2147, https://doi.org/10.5194/acp-21-2125-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-2125-2021, 2021
Short summary