Articles | Volume 13, issue 5
https://doi.org/10.5194/amt-13-2457-2020
https://doi.org/10.5194/amt-13-2457-2020
Research article
 | 
18 May 2020
Research article |  | 18 May 2020

Characterization of anthropogenic organic aerosols by TOF-ACSM with the new capture vaporizer

Yan Zheng, Xi Cheng, Keren Liao, Yaowei Li, Yong Jie Li, Ru-Jin Huang, Weiwei Hu, Ying Liu, Tong Zhu, Shiyi Chen, Limin Zeng, Douglas R. Worsnop, and Qi Chen

Related authors

Oxygenated organic molecules produced by low-NOx photooxidation of aromatic compounds: contributions to secondary organic aerosol and steric hindrance
Xi Cheng, Yong Jie Li, Yan Zheng, Keren Liao, Theodore K. Koenig, Yanli Ge, Tong Zhu, Chunxiang Ye, Xinghua Qiu, and Qi Chen
Atmos. Chem. Phys., 24, 2099–2112, https://doi.org/10.5194/acp-24-2099-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-2099-2024, 2024
Short summary
Characterization of offline analysis of particulate matter with FIGAERO-CIMS
Jing Cai, Kaspar R. Daellenbach, Cheng Wu, Yan Zheng, Feixue Zheng, Wei Du, Sophie L. Haslett, Qi Chen, Markku Kulmala, and Claudia Mohr
Atmos. Meas. Tech., 16, 1147–1165, https://doi.org/10.5194/amt-16-1147-2023,https://doi.org/10.5194/amt-16-1147-2023, 2023
Short summary
Spatial variability of air pollutants in a megacity characterized by mobile measurements
Reza Bashiri Khuzestani, Keren Liao, Ying Liu, Ruqian Miao, Yan Zheng, Xi Cheng, Tianjiao Jia, Xin Li, Shiyi Chen, Guancong Huang, and Qi Chen
Atmos. Chem. Phys., 22, 7389–7404, https://doi.org/10.5194/acp-22-7389-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-7389-2022, 2022
Short summary
Process-based and observation-constrained SOA simulations in China: the role of semivolatile and intermediate-volatility organic compounds and OH levels
Ruqian Miao, Qi Chen, Manish Shrivastava, Youfan Chen, Lin Zhang, Jianlin Hu, Yan Zheng, and Keren Liao
Atmos. Chem. Phys., 21, 16183–16201, https://doi.org/10.5194/acp-21-16183-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-16183-2021, 2021
Short summary
Highly oxygenated organic molecules produced by the oxidation of benzene and toluene in a wide range of OH exposure and NOx conditions
Xi Cheng, Qi Chen, Yong Jie Li, Yan Zheng, Keren Liao, and Guancong Huang
Atmos. Chem. Phys., 21, 12005–12019, https://doi.org/10.5194/acp-21-12005-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-12005-2021, 2021
Short summary